İnsan Sarrafı Olmak İçin Kaynaklar

Hem daha iyi ilişkiler geliştirmek, hem insanları daha iyi tanımak, hem daha doğru işe alımlar yapmak ve iş kararları vermek, hem doğru eş seçmek için gereken çok önemli bir beceri var: İnsan Tanımak!

İnsan Davranışını Doğru Tanımanın bir reçetesi yok belki ama, ona yakın bir liste paylaşıyorum sizinle aşağıda. Bu liste uzun yıllar süren sosyoloji, psikoloji, iş görüşmesi ve insan davranışı analizi alanında, en sıklıklıla kullandığım düşünce modelleri ve be yaklaşımlarının özüdür. Eklenebilir, geliştirilebilir. Yorum olarak önerilerinizi eklemekten lütfen çekinmeyin.

[bctt tweet=”İşte iyi bir insan sarrafı olmak için öğrenilmesi gerekenler! “]

 • Kimlik Teorileri (Bilişsel, Kültürel ve Gelişimsel boyutlarıyla)
 • Kişilik Faktörleri (Big Five, 16 PF, kimlik özelliklerinde polarite kavramı)
 • Motivasyon (İnsanlar neden yaptıkları şeyleri yaparlar? – Dan Pink; Steven Pinker; Philip Zimbardo)
 • Kendini Gerçekleştirme (Maslow Hiyeraşisi)
 • Profesyonel ve Kişisel Kimlik (Karakter Aşınması – R. Sennett)
 • Örüntü Tanıma (Hafıza nasıl çalışır, iş görüşmelerinde çağırışımlar düşünceyi nasıl etkiler, yüz ifadeleri ve duygu tanıma, tehdit algılama)
 • Öğrenme Teorileri (Bandura’nın Sosyal Öğrenme kavramı, Skinner’ın Koşullu Öğrenme kavramı)
 • Aynalama (Mental mirroring; empati ve sempati nasıl işler?)
 • Zihinsel Kapasite İşaretçileri (Hafıza, soyutlama becerisi, dil ve karmaşık cümle kurabilme, kavramsallaştırabilme becerileri)
 • Bireysellik ile Kolektiflik arasındaki ayrım ve boyutlar
 • Kültür-merkezcilik (Ethnocentrism kavramı ve kişisel değerler)
 • İş fırsatları ile yatay ve dikey mobilite, fırsat eşitliği kavramları
 • Sosyoekonomi ve Davranışsal Ekonomi’nin temelleri (Daniel Kahneman)
 • Mikro İfadeler (Paul Ekman)
 • Games People Play ve Transactional Analysis (Eric Berne)

Türlü türlü kişilik yapısının olduğunu unutmayın. Bazı insanlar güvenecekleri, bazı insanlar onları güçlü hissettiren, bazı insanlar takip edecekleri kişiler ararlar. Tabi ki karşıdakinin kişilik yapısını tanımak bir beceridir ve zamanla gelişir.