Kurumsal “Hayatta Kalma” Rehberi – Bölüm 2: İş Arkadaşlarıyla İyi İlişkiler

İş Arkadaşlarıyla İyi İlişkiler: Colleague, Rapport ve İyilik Kavramları Bu başlığı İngilizce atıyor olsaydım, How to Build Rapport with Colleagues demek isterdim. Şayet iki kelimeye odaklanmak istiyorum. “Colleague” Birincisi Colleague; yani İş Arkadaşı. Aslında bu kelimeyi Türkçe’ye çevirirken arkadaş tabirini kullanmamızın sebebi, bu boşluğu dolduran daha iyi bir… Read More

Duygusal Lider: Mantık Değil, Duygu ile Yönetim

  Gündelik hayatta nasıl düşündüğümüz ve mantık yürüttüğümüzü bir süredir anlamaya çalışıyorum. Hem psikoloji biliminin bulguları hem gözlemlerin çerçevesinde fark ettiğim şey şu: En büyük yanılgılarımızdan biri; insanları ikna etmekte somut verilerin ve araştırmaların tek başına yeterli olacağı, ve kararlarımızı alırken her zaman “mantık” ile hareket ettiğimiz. Sanıyorum… Read More